Mozgás – és sportfesztiválok szakmai és szervezési lehetőségei a köznevelési intézményekben

A képzés elsődleges célja A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a mozgás- és sportfesztiválok szellemiségét, oktatási céljait, fejlesztési feladatait, szervezési és szakmai módszertani alapjait. További cél, hogy ismerjék meg a mozgásos cselekvések csoportosításának lehetőségeit és egy sportági technikai … Read More

Speciális fejlesztési módszerek az iskolai testnevelésben és sportoktatásban – fókuszban a differenciálás és az adaptáció

A képzés elsődleges célja A továbbképzés célja, hogy a testnevelés oktatásában részt vevő pedagógusok ismerjenek meg olyan új, élményszerű, játékközpontú differenciálási és adaptálási lehetőségeket, amelyeket a testnevelés-, gyógytestnevelés, mozgásnevelés órákon és sportfoglalkozásokon alkalmazni tudnak. A képzés ismeretanyaga lehetőséget biztosít arra, … Read More

A tervezés és tanulásértékelés új megoldásai a minőségi iskolai testnevelésben

Az EFOP-3.2.8-16-2016-00001 számú – T.E.S.I. -2.0 Beavatkozások a minőségi (inkluzív)testnevelés oktatás és képzés megvalósítás érdekében c. Európai Uniós kiemelt projekt keretén belül 2020. januárjától az alábbi ÚJ, INGYENES, 30 ÓRÁS, AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉST indítjuk ORSZÁGOS SZINTEN:  „A tervezés és tanulásértékelés új … Read More

Sulifloorball – floorball az iskolában

Új, 30 órás, ingyenes pedagógus-továbbképzést indítunk Floorball sportágban „Sulifloorball – Floorball az iskolában” címen. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a floorballozás felépítését, oktatási céljait, fejlesztési feladatait, elméleti és módszertani alapjait. Cél, hogy a képzésen résztvevők képessé váljanak iskolai körülmények között … Read More

A pozitív motivációs környezet kialakítása és a mozgástanítás korszerű megközelítése az iskolai testnevelésben: elmélettől a gyakorlatig

  A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a pozitív motivációs környezet kialakításához elengedhetetlen elméleti alapokat és a gyakorlati megvalósítást támogató környezeti elemeket. A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a mozgástanulás és mozgástanítás korszerű megközelítésének (nemlineáris … Read More

„Röpsuli” – röplabdázás az iskolában

    A továbbképzésen résztvevők megismerkednek olyan újszerű oktatási módszerek alkalmazására, amelyek segítségével tanulóik motiváltan, pozitív tanulási környezetben vehetnek részt a röplabda-foglalkozásokon. A képzés végére a pedagógusok tapasztalatot szerzenek a hatékony iskolai körülmények között is megtartható röplabda-specifikus tanórák, foglalkozások vezetésére, … Read More

A tompítás művészete – küzdőjátékok az iskolában

  A továbbképzés hiánypótló tartalommal rendelkezik az általános iskolai küzdőjátékok, küzdősportok oktatása terén. Játékos környezetben, alternatív és érdekes eszközök felhasználásával ismertetik meg a részt vevő kollégákat a kerettantervi tartalmak feldolgozásában. A 6-10 éves tanulók életkori és fejlődési jellemzőihez igazodó, differenciált … Read More

A „Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai az 5-12. évfolyam iskolai testnevelésében

A továbbképzés során a résztvevők megismerik a Grassroots labdarúgás programjának 5.-12. évfolyamra vonatkozó céljait, fejlesztési feladatait, elméleti és módszertani alapjait. A pedagógusok új, játékos és élményközpontú, életkorra szabott feladatokkal, gyakorlatokkal bővíthetik tudásukat, és új ötleteket szerezhetnek a labdarúgás tanításához. A … Read More

A szivacskézilabdázás oktatásmódszertani alapjai az iskolai testnevelésben

A továbbképzés tananyagát a minőségi iskolai testnevelés koncepciójának megfelelően a korszerű oktatásmódszertani metodikával, játék- és élményközpontú tartalommal, változatos tanulásszervezési megoldásokkal kínáljuk a gyakorló pedagógusok számára. A résztvevők megismerik a szivacskézilabdázás életkorspecifikus fejlesztési programját, elméleti és módszertani alapjait. Gyakorlatot szereznek a … Read More

1 2