Mozgás – és sportfesztiválok szakmai és szervezési lehetőségei a köznevelési intézményekben

A képzés elsődleges célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a mozgás- és sportfesztiválok szellemiségét, oktatási céljait, fejlesztési feladatait, szervezési és szakmai módszertani alapjait. További cél, hogy ismerjék meg a mozgásos cselekvések csoportosításának lehetőségeit és egy sportági technikai elem oktatását a kezdetektől az összetett felhasználásig. Cél, hogy a képzésen résztvevők váljanak képessé iskolai körülmények között olyan fesztivál típusú tanórákat, foglalkozásokat tartani, ahol a tanulók változatos környezetben, játékos formában gyakorolják az alapvető mozgáskészségeket, azok kombinációit a sportági előkészítő mozgásokat és a sportági technikákat. Jussanak birtokába olyan alapvető gyakorlati tudásnak, amellyel képessé válnak a tematikai egységekben rögzített tartalom megvalósítására

A képzésre való jelentkezés feltételei

Minden olyan pedagógus, aki okleveles óvodapedagógus, tanítói vagy okleveles általános vagy középiskolai tanári diplomával rendelkezik.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/képzettség

A továbbképzés végére a résztvevő:

– ismerje a mozgásos cselekvések csoportosításának lehetőségeit;

– ismerje a nemlineáris pedagógia fogalmát és a feladatgyakorlási elrendezések fajtáit;

– ismerje az instrukciók és a visszajelzések fajtáit;

– legyen képes a program egyes tematikai egységeinek tartalmait feldolgozó oktatási terv elkészítésére;

– legyen képes az érintett korosztályhoz illeszkedő mozgásanyag megválasztására;

– legyen képes a fesztivál állomáshelyeinek hatékony elrendezésére, amely lehetővé teszi, hogy egy időben minél több tanuló aktív maradjon;

– legyen képes változatos eszközhasználat és játékszervezési megoldások kialakítására, amelynek köszönhetően a tanulók motiváltan és lelkesen vesznek részt a feladatokban;

– ismerje kontrollált versenyhelyzetek kialakítására alkalmas metodikát, ezzel a tanulásra, részvételre és a tapasztalatszerzésre helyezzük a hangsúlyt;

– legyen képes olyan fesztivál típusú tanulásszervezési eljárásokkal foglalkozást vezetni, amelyek minden tanuló számára élményszerű és változatos tanulást tesznek lehetővé a testnevelésórákon és sportfoglalkozásokon

A továbbképzésre való jelentkezés kizárólag MDSZ regisztrációval elérhető, Facebook regisztrációval a továbbképzésekre nincs lehetőség jelentkezni.

Amennyiben Facebook bejelentkezéssel, vagy bejelentkezés nélkül használja az oldalt, a „Jelentkezés továbbképzésre” gombra kattintás után regisztráljon a bejelentkeztető felület jobb alsó sarkában található TESIM regisztráció csempére kattintva, és végezze el a regisztrációt!

Amennyiben korábban regisztrált NETFIT vagy TESIM rendszerbe, kérjük jelentkezzen be az ott megadott felhasználónév-jelszó párossal!

Helyszínek és időpontok
Továbbképzés elégedettségmérő kérdőívének összesítése

KÉPZŐINK