Speciális fejlesztési módszerek az iskolai testnevelésben és sportoktatásban – fókuszban a differenciálás és az adaptáció

A képzés elsődleges célja

A továbbképzés célja, hogy a testnevelés oktatásában részt vevő pedagógusok ismerjenek meg olyan új, élményszerű, játékközpontú differenciálási és adaptálási lehetőségeket, amelyeket a testnevelés-, gyógytestnevelés, mozgásnevelés órákon és sportfoglalkozásokon alkalmazni tudnak. A képzés ismeretanyaga lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők váljanak képessé új módszertani ismeretek (differenciálás és adaptálás) és a sportsérülések, sportártalmak megelőzését célzó technikák elsajátítására. Kiemelten a testnevelés órai és az iskolai sporttevékenység során alkalmazandó prevenciós és rehabilitációs szemlélet alkalmazására, a sajátos nevelési igényű gyermekek, továbbá valamilyen a testnevelés oktatás szempontjából speciális szükségletű tanulók inkluzív testnevelés oktatására. Továbbá speciális fejlesztési technikákban – fasciatréning, motoros tevékenységek optimalizálása, proprioceptív fejlesztés, ergonómiai torna – szerezzenek ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat a résztvevők. További célunk, hogy a képzést sikeresen elvégzők elméleti és gyakorlati eszköztárral gazdagodjanak, amely hozzájárul szakmai kompetenciáik növeléséhez. Intézményi színtéren túlmutatóan az elsajátított módszertani megoldások jelenjenek meg a tehetséggondozás, a sportoktatás vagy a mozgásos tevékenységek, szabadidő- és diáksport foglalkozások során. A szemléletformáló ismeretek a kooperatív, együttműködő és elfogadó tanulói légkör kialakításában is eredményesen alkalmazhatók.

A képzésre való jelentkezés feltételei

Minden olyan pedagógus, aki – osztott vagy osztatlan formában – tanítói, vagy testnevelő-gyógytestnevelő tanári, gyógypedagógusi vagy konduktori végzettséget szerzett.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/képzettség

A továbbképzés végére a résztvevő: – ismerje a testnevelés oktatásban megjelenő speciális fejlesztési eljárások céljait, oktatásban alkalmazható szemléletüket; – ismerje a fizikai terhelhetőséget befolyásoló specifikumokat az iskolai testnevelésben-gyógytestnevelésben, mozgásnevelésben és sportban; – legyen képes az inkluzív testnevelés oktatást támogató módszertani megoldások alkalmazására; – jártassággal rendelkezzen a differenciáláshoz és adaptáláshoz köthető feladatok és a kapcsolódó ismeretek alkalmazásában a mozgásos tanítás során; – legyen képes sportsérülések, sportártalmak megelőzését szolgáló technikák együttes módszereinek alkalmazásával foglalkozások tervezésére és gyakorlati megvalósítására egyaránt; – legyen képes az életkori sajátosságok figyelembe vételével olyan tanulásszervezési eljárások megvalósítására, amelyek minden tanuló számára élményszerű és változatos tanulást tesznek lehetővé.

A továbbképzésre való jelentkezés kizárólag MDSZ regisztrációval elérhető, Facebook regisztrációval a továbbképzésekre nincs lehetőség jelentkezni.

Amennyiben Facebook bejelentkezéssel, vagy bejelentkezés nélkül használja az oldalt, a „Jelentkezés továbbképzésre” gombra kattintás után regisztráljon a bejelentkeztető felület jobb alsó sarkában található TESIM regisztráció csempére kattintva, és végezze el a regisztrációt!

Amennyiben korábban regisztrált NETFIT vagy TESIM rendszerbe, kérjük jelentkezzen be az ott megadott felhasználónév-jelszó párossal!

Továbbképzés elégedettségmérő kérdőívének összesítése

KÉPZŐINK