A mozgás változás, a változás mozgás – A társas központú egészségtudatos iskolai kultúra létrehozása a TE IS program által

A továbbképzés célja: A továbbképzés a TE IS programhoz kapcsolódó célkitűzések megvalósulásában központi szerepet játszó mentorpedagógusok kiképzését szolgálja. A TE IS program alapvető célja olyan szemléletváltozás megalapozása, amely elősegíti a társadalmi befogadás, a non-formális és informális tanulás, és a transzverzális … Read More

Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: módszertani megújulás és egységes fizikai fittségmérés (NETFIT) a gyakrolatban

1. A képzés elsődleges célja A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a minőségi, az egészségfejlesztést az oktatási folyamat középpontjába helyező testnevelés oktatás koncepcióját, alapelveit és az egészségtudatos, jövőorientált életvezetési kompetencia tartalmát, a kompetenciafejlesztés tényezőit. A résztvevők váljanak képessé olyan … Read More

1 2 3