Lezajlottak AZ MDSZ ÉS AZ OKTATÁSI HIVATAL közös TESTNEVELÉS ÉS SPORT TÉMÁJÚ szakmai szemináriumai

Az EFOP-3.2.8-16-2016-00001 jelű, „T.E.S.I.-2.0-Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében” elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósuló „Szakmai támogatás a testnevelés és sport területén a köznevelésben” című szakmai szemináriumsorozat keretében 7 városban (Szombathely, Szolnok, Budapest, Veszprém, Miskolc, Szeged, Pécs) mutattuk be az MDSZ 2013–2019 közötti időszak jelentősebb szakmai fejlesztéseit, továbbképzési tartalmait. Célunk elsősorban a köznevelésben dolgozó minősítő szakértők és tantárgygondozó szaktanácsadók munkájának támogatása volt a T.E.S.I. 2020 stratégiának megfelelően. A motiváció, a mozgástanítás, a differenciálás és a tanulásértékelés területén alkalmazható hatékony oktatásmódszertani elvek gyakorlati megvalósítási lehetőségeivel kapcsolatos ismeretbővítés szintén a workshopok napirendjén szerepelt.

A hét eseményen összesen mintegy 600 fő vett részt, legnagyobb arányban minősítő szakértők és tantárgygondozó szaktanácsadók, de diáksport vezetők, egyetemi oktatók és intézményvezetők is jelen voltak a szakmai fórumokon. A budapesti eseményen részt vett és beszédet mondott Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal, és Balogh Gábor, az MDSZ elnöke is.

A program egy részében az MDSZ szakértői a szervezet szakmai fejlesztéseit mutatták be a jelenlévőknek. Az ezt követő kerekasztal beszélgetéseken a jelenlévők aktív részvételével számos fontos szakmai kérdés került sorra, pl. fontos visszajelzések érkeztek az intézmények és a szaktanácsadók kapcsolatáról, a minősítési tevékenység adminisztrációjáról. Szintén fontos eleme volt a programnak, hogy a résztvevő kollégák 10 szakmai szituációt vitattak meg és dolgoztak fel.

A visszajelzések alapján a résztvevők figyelmét megragadó és a trénerek számára is érdekes, tanulságos, maradandó élményt jelentett a programsorozat, amely hozzájárult az iskolai testnevelés és sport tantárgypedagógiájának reformjához, a minőségi testnevelés megvalósításához.

A workshopok teljes képanyaga elérhető az MDSZ Flickr oldalán

A szeminárium teljes képzési anyagát a regisztrált résztvevők február első hetében elektronikus formában is megkapják.